Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohgodwhy
6430 a238
ohgodwhy
1252 003e 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatishka tishka
ohgodwhy
8076 4c27 500
Reposted frompiehus piehus viatishka tishka
ohgodwhy
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viaimani imani
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaimani imani
ohgodwhy
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimani imani
ohgodwhy
0237 cf9f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaakrew akrew
ohgodwhy
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaakrew akrew
ohgodwhy
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaakrew akrew
ohgodwhy
6339 ddaa
Reposted fromdailylife dailylife viarudosci rudosci
ohgodwhy
4987 6d5a
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
ohgodwhy
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapkz451 pkz451
ohgodwhy
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapkz451 pkz451
ohgodwhy
najgorsze uczucie: kiedy już przestaje ci zależeć i wszystko jest już ci obojętne nie czujesz nawet samotności boli tylko fakt, że znowu ci nie wyszło. 
Reposted fromyourhabit yourhabit viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
ohgodwhy
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viaimani imani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl