Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohgodwhy
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
ohgodwhy
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
ohgodwhy
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
ohgodwhy
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamefir mefir
ohgodwhy
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viarudosci rudosci
ohgodwhy
ohgodwhy
7703 9aa0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianitael nitael
ohgodwhy
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
ohgodwhy
9765 bb60 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viatishka tishka
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

ohgodwhy
2594 5fde 500
Reposted fromMadristas Madristas viaCanadien Canadien
ohgodwhy
Dopuść mnie do siebie. Zaboli Cię, będziesz chciała umrzeć, ale ja tu będę. Pomogę Ci przez to przejść, ale musisz dać mi szansę. 
Reposted fromimmature immature viamefir mefir
ohgodwhy
6601 1af3
Reposted fromEtnigos Etnigos vianitael nitael
ohgodwhy
1385 4ffb
Reposted fromfelicka felicka vianitael nitael
ohgodwhy
Reposted fromlifeless lifeless viamefir mefir
ohgodwhy
9880 4415 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viamefir mefir
ohgodwhy
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viamefir mefir
ohgodwhy
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viamefir mefir
ohgodwhy
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamefir mefir
ohgodwhy
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl