Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohgodwhy
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
ohgodwhy
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viagingerowaa gingerowaa
ohgodwhy
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viagingerowaa gingerowaa
ohgodwhy
ohgodwhy
9104 74ad 500
Reposted fromshitty shitty viabanshe banshe
ohgodwhy
co mnie nie zabije
wzmocni mój lęk
odbierze lekkość krokom
wyziębi spojrzenie
co mnie nie zabije 
uczyni mnie kaleką
sprawi, że zechce umrzeć
Reposted bypokeronlinee1 pokeronlinee1
ohgodwhy
7053 c500
Reposted frompesy pesy viaorangeugarte orangeugarte
9351 aae2 500

megbiediger:

It’s the Pope

ohgodwhy
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viakatastrofo katastrofo
5313 c666 500

bokehm0n:

Canadian postcard.

Reposted fromAmericanlover Americanlover vianitael nitael
ohgodwhy
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoutkapa outkapa
ohgodwhy
3191 9fc4 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaoutkapa outkapa
7725 32b8 500

rawkiss:

pwrowl:

님아, 그 강을 건너지 마오. (2014)
These 100-year-old lovebirds (조병만 and 강계열) have been married for 76 years.

I wanna die

Reposted fromLittleJack LittleJack viaoutkapa outkapa
ohgodwhy
1367 d05f
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaoutkapa outkapa
2042 7b0d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoutkapa outkapa
3032 25b2
Reposted fromget-fit get-fit viarajska rajska
ohgodwhy
0448 a829 500
Reposted fromoll oll viaakrew akrew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl