Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohgodwhy
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viadumbscream dumbscream
ohgodwhy
9352 7492 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianitael nitael
ohgodwhy
W tym momencie jest 6,470,818,671 ludzi na świecie.
Niektórzy uciekają przestraszeni. Inni wracają do domu.
Niektórzy mówią kłamstwa, żeby przetrwać dzień. Inni właśnie mierzą się z prawdą.
Niektórzy są źli, prowadząc wojnę z dobrem. A inni są dobrzy, walcząc ze złem.
Sześć miliardów ludzi na świecie.
Sześć miliardów dusz.

A czasami, wszystkim, czego potrzebujesz, jest jedna.
— Peyton Sawyer, One Tree Hill
ohgodwhy
8565 6eac 500
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viakatastrofo katastrofo
ohgodwhy
6434 0c0c 500
ohgodwhy
0452 8694 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viabanshe banshe
ohgodwhy
9186 e8f9
Reposted fromfapucino fapucino viakatastrofo katastrofo
ohgodwhy
8153 6e47 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viagingerowaa gingerowaa
ohgodwhy
2472 bb65 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viakatastrofo katastrofo
8603 4262

gifsboom:

How to Draw Celtic knot (fast)

Reposted fromangelickandy angelickandy viaCanadien Canadien
ohgodwhy

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viarudosci rudosci
ohgodwhy
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viarudosci rudosci
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamefir mefir
ohgodwhy
5759 feeb 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
ohgodwhy
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaavooid avooid
ohgodwhy
8823 d5e6 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaavooid avooid
ohgodwhy
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viaavooid avooid
ohgodwhy
2962 3ff7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianitael nitael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl