Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohgodwhy
6434 0c0c 500
ohgodwhy
0452 8694 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung viabanshe banshe
ohgodwhy
9186 e8f9
Reposted fromfapucino fapucino viakatastrofo katastrofo
ohgodwhy
8153 6e47 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams viagingerowaa gingerowaa
ohgodwhy
2472 bb65 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viakatastrofo katastrofo
8603 4262

gifsboom:

How to Draw Celtic knot (fast)

Reposted fromangelickandy angelickandy viaCanadien Canadien
ohgodwhy

Postęp jest niemożliwy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich umysłów - nie mogą zmienić niczego.

— ~George Bernard Shaw
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viarudosci rudosci
ohgodwhy
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viarudosci rudosci
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamefir mefir
ohgodwhy
5759 feeb 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
ohgodwhy
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaavooid avooid
ohgodwhy
8823 d5e6 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaavooid avooid
ohgodwhy
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viaavooid avooid
ohgodwhy
2962 3ff7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianitael nitael
ohgodwhy
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianitael nitael
ohgodwhy
Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
ohgodwhy
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
ohgodwhy
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl