Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohgodwhy
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaeazyi eazyi
ohgodwhy
2941 f6de 500
portret doriana graya 3
Reposted fromSapereAude SapereAude viarudosci rudosci
ohgodwhy
1027 71a7 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeazyi eazyi
ohgodwhy
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortazar, "Gra w klasy"
Reposted fromjunk junk viaoutkapa outkapa
ohgodwhy
9073 d9e2
Reposted fromemsik emsik viaoutkapa outkapa
ohgodwhy
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaoutkapa outkapa
ohgodwhy

-Jaki jest najszczęśliwszy dzień w życiu rudego?

-Żaden.

ohgodwhy
1288 e334
ohgodwhy

Są związki w których nie ma czułości. Nie ma szacunku. Nie ma oddania. Nie ma rozmów. Nie ma seksu. Są tylko wzajemne pretensje o wasze słabości i kłamstwa a później jak dobrze pójdzie przychodzi i kwiczy obojętność.

I kiedyś powiedziałbym, że należy się starać. Należy ratować. Należy pracować. Teraz, ze swoją typową miną ponurego, cynicznego buca odpowiem: nie ma co łapać spadającego noża.

Nie sprawisz, że w związku w cudowny sposób powróci pożądanie i tęsknota. Wzlotu już nie będzie.

Coś nie gra w związku – rozmawiasz. Próbujesz naprawiać. Ale jeśli nie działa zbyt długo – odchodzisz. Żadna panda nie zakwili od tego.

Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nie darzą nas szacunkiem. Zaraz wszyscy zdechniemy.

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2018/05/04/dlaczego-ludzie-w-zwiazku-jada-po-sobie-jak-wsciekle-psy/
Reposted frompanikea panikea viaoutkapa outkapa
ohgodwhy
"...wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci."
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommerkaba merkaba viabanshe banshe
ohgodwhy
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viabanshe banshe
ohgodwhy

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
ohgodwhy
ohgodwhy
0133 c6ed 500
ohgodwhy
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
ohgodwhy
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaavooid avooid
ohgodwhy
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapkz451 pkz451
ohgodwhy

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Reposted frommrrru mrrru viapkz451 pkz451
ohgodwhy
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl