Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohgodwhy
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viapkz451 pkz451
ohgodwhy
5299 f92b 500
Reposted fromtfu tfu viapkz451 pkz451
ohgodwhy
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viapkz451 pkz451
ohgodwhy
5831 1386 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Reposted from4777727772 4777727772 viapkz451 pkz451
ohgodwhy
9201 ec9c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapkz451 pkz451
ohgodwhy
ohgodwhy
ohgodwhy
2409 18b4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatishka tishka
ohgodwhy
0733 bdb8
Reposted fromepidemic epidemic viatishka tishka
ohgodwhy
5486 5ddd 500
Reposted fromambermoon ambermoon viatishka tishka
ohgodwhy
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viapkz451 pkz451
ohgodwhy

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viapkz451 pkz451
ohgodwhy

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viapkz451 pkz451
ohgodwhy
6767 54c9 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
ohgodwhy
9926 cad4 500
Reposted frompasazerka pasazerka viapkz451 pkz451
ohgodwhy
ohgodwhy
0376 ba09 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaveritas1 veritas1
ohgodwhy
Reposted fromshakeme shakeme viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl