Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohgodwhy
"...wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci."
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommerkaba merkaba viabanshe banshe
ohgodwhy
8887 9c92
Reposted fromnutt nutt viabanshe banshe
ohgodwhy

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
ohgodwhy
ohgodwhy
0133 c6ed 500
ohgodwhy
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
ohgodwhy
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaavooid avooid
ohgodwhy
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapkz451 pkz451
ohgodwhy

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Reposted frommrrru mrrru viapkz451 pkz451
ohgodwhy
5538 06e1 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
ohgodwhy
Reposted fromFlau Flau viaoutkapa outkapa
ohgodwhy
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt viaoutkapa outkapa
ohgodwhy
6227 1ea5 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaoutkapa outkapa
ohgodwhy
1523 cd17
Reposted fromfungi fungi viapkz451 pkz451
ohgodwhy
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viaeazyi eazyi
ohgodwhy
Pesymista narzeka na wiatr. Optymista oczekuje, że wiatr się zmieni, a realista dostosowuje swoje żagle.
— William Arthur Ward
Reposted fromavooid avooid
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viagingerowaa gingerowaa
ohgodwhy
ohgodwhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl