Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ohgodwhy
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaakrew akrew
ohgodwhy
6339 ddaa
Reposted fromdailylife dailylife viarudosci rudosci
ohgodwhy
4987 6d5a
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
ohgodwhy
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapkz451 pkz451
ohgodwhy
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapkz451 pkz451
ohgodwhy
najgorsze uczucie: kiedy już przestaje ci zależeć i wszystko jest już ci obojętne nie czujesz nawet samotności boli tylko fakt, że znowu ci nie wyszło. 
Reposted fromyourhabit yourhabit viapkz451 pkz451
ohgodwhy
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
ohgodwhy
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viaimani imani
ohgodwhy
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimani imani
ohgodwhy
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
ohgodwhy
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viagingerowaa gingerowaa
ohgodwhy
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viagingerowaa gingerowaa
ohgodwhy
ohgodwhy
9104 74ad 500
Reposted fromshitty shitty viabanshe banshe
ohgodwhy
co mnie nie zabije
wzmocni mój lęk
odbierze lekkość krokom
wyziębi spojrzenie
co mnie nie zabije 
uczyni mnie kaleką
sprawi, że zechce umrzeć
Reposted bypokeronlinee1 pokeronlinee1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl